השירותים של ג'סטיס אקספרס

חוויה חדשה בתחום חוות הדעת.

ג'סטיס אקספרטס מספקת One Stop Shop ראשון מסוגו בתחום
חוות הדעת (רשלנות ונזק), ומלווה את עורכי הדין והתובעים משלב
איסוף התיעוד הרפואי ועד למסירת חוות דעת ברמה הגבוהה ביותר.

תפעול מלא<br/>של התיק

תפעול מלא
של התיק

משלב איסוף התיעוד
הרפואי ועד למסירת חוו"ד
עיבוד המידע<br/>הרפואי וניתוחו

עיבוד המידע
הרפואי וניתוחו

פיצוח רפואי<br/>של הקייס

פיצוח רפואי
של הקייס

איתור המומחים <br/> הרלוונטיים לתיק <br/> וקבלת עמדה ראשונית

איתור המומחים
הרלוונטיים לתיק
וקבלת עמדה ראשונית

חיבור בין מומחים <br/> מדיסציפלינות שונות, <br/> גם במקרים מורכבים

חיבור בין מומחים
מדיסציפלינות שונות,
גם במקרים מורכבים

ליווי עוה"ד המייצג <br/> בהתנהלות הטכנית מול <br/> המומחה

ליווי עוה"ד המייצג
בהתנהלות הטכנית מול
המומחה

תיאום בדיקה פיזית אצל <br/> המומחה (במקרים הרלוונטיים)

תיאום בדיקה פיזית אצל
המומחה (במקרים הרלוונטיים)

מתן גישה מלאה ללא <br/> עלות לפורטל אקספרטס

מתן גישה מלאה ללא
עלות לפורטל אקספרטס

התייעצות עם מומחה <br/> לצורך הכנה רפואית של <br/> שלב החקירה הנגדית

התייעצות עם מומחה
לצורך הכנה רפואית של
שלב החקירה הנגדית

מחקר רפואי נוסף <br/> ומעמיק בסוגיות <br/> מורכבות

מחקר רפואי נוסף
ומעמיק בסוגיות
מורכבות

מידע רלבנטי לחקירת  <br/> המומחה הנגדי

מידע רלבנטי לחקירת
המומחה הנגדי

(לרבות עמדתו במקרים דומים, פרסומים וכו')