שאלות ותשובות

קרן ג'סטיס היא הזרוע הכלכלית של קבוצת ג'סטיס.

קרן ג'סטיס משקיעה כסף בתביעות שאושרו על ידה, ומכסה את כל עלויות התביעה במקום התובע (למשל, מקדמות לעורכי הדין, חוות דעת רפואיות וכלכליות, אגרות בית משפט, שכר מגשרים ובוררים ועוד).

בנוסף, במקרה של פגיעה קשה, קרן ג'סטיס מקדימה פיצוי עבור הלקוח – ולהעניק לו היום סכומים משמעותיים שיאפשרו לו לשמור על איכות חייו לאורך שנות ניהול ההליך, ויבטיחו שלא יצטרך להתפשר על סכומים נמוכים רק בגלל לחץ כלכלי.

קרן ג'סטיס פועלת על בסיס הצלחה בלבד, ונושאת בעצמה בסיכון הכרוך בתביעה: קרן ג'סטיס זכאית לתשלום רק אם וכאשר התביעה הסתיימה בהצלחה, והתובע קיבל פיצוי. במילים אחרות – לא פוציתם? לא שילמתם. וכל מה שקיבלתם מאיתנו – נשאר שלכם!

בזכות קרן ג'סטיס, שהיא ראשונה ויחידה מסוגה בישראל, כל תובע יכול לקבל את יומו בבית המשפט, תוך הגשת התביעה האיכותית ביותר ובעלת סיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר, בלי להוציא כסף מהכיס ובלי שום סיכון.

קבוצת ג'סטיס בכלל וקרן ג'סטיס בפרט מעניקות לכל תביעה ערך מקצועי מוסף בזכות ועדת ההשקעות שלה, הכוללת שופטים בדימוס ועורכי דין בכירים, בעלי ניסיון משפטי מצטבר של למעלה מ-100 שנים ורזומה של אלפי תביעות, לרבות תביעות מורכבות ביותר. אישור ההשקעה ע"י ועדת ההשקעות מעניק לתיק "תו תקן" איכותי.

התהליך לקבלת השקעה מקרן ג'סטיס קצר ומהיר:

  1. ככל שהתובע מיוצג ע"י עו"ד, התובע פונה לג'סטיס באמצעות עורך דינו, שממלא טופס קצר באתר ומקבל מענה בתוך מספר ימים (במקרים דחופים, גם בתוך 24 שעות).
  2. ככל שבקשת ההשקעה אושרה, יישלח לתובע הסכם לחתימה באמצעות הטלפון הסלולרי או המייל.
  3. עם החתימה, הסכומים מיד יועברו.

ימים ספורים. בדרך כלל – עד 96 שעות.

קרן ג'סטיס איננה עוסקת בהלוואות, אלא בהשקעות בלבד (קרן ג'סטיס היא הגוף הראשון והיחיד בישראל שמתמחה בהשקעות בהליכים משפטיים מכל הגדלים והסוגים).

 ישנם הבדלים משמעותיים בין קבלת השקעה מקרן ג'סטיס לבין קבלת הלוואה ממקור אחר:

  1. התשלום לג'סטיס מותנה בהצלחת התביעה. במסגרת העסקה בין קרן ג'סטיס לתובע, קרן ג'סטיס רוכשת מהתובע חלק מפירות התביעה העתידיים, והופכת למעין שותפה בפירות התביעה. לכן, הסיכון הכלכלי הכרוך בתביעה הוא על ג'סטיס בלבד – אם התביעה לא מצליחה חלילה, ההפסד הוא של ג'סטיס, והתובע לא צריך לשלם או להחזיר דבר. לעומת זאת, בהלוואה הסיכון כולו מוטל על הלווה, שחייב להחזיר את הסכומים שקיבל בכל מצב ובכל מקרה.

  2. מי מוציא את הכסף מהכיס? במקרה של השקעה מקרן ג'סטיס, הכסף יוצא מכיסה של קבוצת ג'סטיס. במקרה שהתובע נוטל הלוואה, הכסף למעשה יוצא מכיסו של התובע.

  3. הרקע הכלכי של התובע – משנה או לא? במקרה של קבלת השקעה מקרן ג'סטיס, הבחינה היחידה שנעשית קשורה לעוצמת עילת התביעה. לכן כל אדם יכול לקבל השקעה מקרן ג'סטיס, ללא קשר למצבו הכלכלי. לעומת זאת, הלוואה לא תינתן בדר"כ למי שמצוי בקשיים כלכליים.

  4. האם צריך להעמיד ביטחונות? בזמן שכדי לקבל השקעה מקרן ג'סטיס התובע לא צריך להעמיד ביטחונות אישיים, כמו ערבות או ערבים, במקרה של קבלת הלוואה כמעט תמיד צריך להעמיד ביטחונות וערבויות, אשר מכבידים מאוד על הלווה.

  5. רק אצל קרן ג'סטיס אין החזר חודשי. התשלום לקרן ג'סטיס נעשה רק בסיום התביעה, ורק אם היא הסתיימה בהצלחה. לעומת זאת, במקרה של קבלת הלוואה, הלווה חייב להחזירה בתשלומים מידי חודש למלווה, ובכל מקרה צריך להחזיר את כולה, ללא שום תנאי. 

אנא פנו אלינו לקבלת הסברים נוספים. נשמח לסייע לכם.

קרן ג'סטיס בוחנת כל בקשה לקבלת השקעה ללא תשלום. רק אם הבקשה אושרה, ורק אם אכן נחתם הסכם השקעה בין קרן ג'סטיס לבין התובע, יתווספו דמי בחינת ותפעול תיק, המיועדים לכיסוי עלויות בדיקת ואישור הבקשה והמשך הטיפול בתיק עד לסיומו. התובע רשאי לבחור לשלם את דמי בחינת ותפעול התיק בעצמו מראש, או לבקש לכלול אותם במסגרת ההשקעה הכוללת בתיק.במקרה שהתביעה נדחתה, התובע אינו צריך לשלם לקרן ג'סטיס דבר. זהו התנאי היסודי להשקעה, והוא מופיע בפירוש בהסכם ההשקעה ובכל מסמך רלוונטי אחר.

יובהר שוב – במסגרת העסקה מול התובע, קרן ג'סטיס רוכשת חלק מפירות התביעה העתידיים. לכן אם התביעה לא הניבה פירות, קרן ג'סטיס לא מקבלת דבר.

כן, קרן ג'סטיס מחזיקה בהיתר עסקה. בנוסף, ולהבדיל, קרן ג'סטיס מחזיקה גם בפאתווה.