הצוות

אוהד גרינוולד
עו"ד אוהד גרינוולד
אסף גרינוולד
עו"ד אסף גרינוולד
מור קורן
מור קורן
דליה גנות
כב' השופטת (בדימ')
דליה גנות
יונתן דייויס
עו"ד יונתן דייויס
נחמה נצר
כב' השופטת (בדימ')
נחמה נצר
רונית לנמן
עו”ד רונית לנמן
אמנון חסון
אמנון חסון
רתם פלג
עו"ד רתם פלג
אבנר סטמפק
מר אבנר סטפק
צוות קבוצת ג'סטיס
מר דוד אללוף
עדי אייל
פרופ’ עדי אייל
איל בן זקן
עו"ד ד”ר איל בן זקן
גלעד שפרן
עו"ד גלעד שפרן
אסף כהן
ד"ר אסף כהן